จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษาไทย ประเภท อ.3 ขวบอ.1อ.2รวมก่อนประถมป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6ปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ม.ปลายรวม ทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ไทย 00000000000000000000000000000000038714237810837504198794839064310821611527127452427226023984658625883987657523583643600100000000075481161419162190752435943434
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กัมพูชา 000000000000000000000000000000000134000000134101000000000000000101235
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เกาหลีใต้ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จีน 000000000000000000000000000000000000000000000000011000000000000011011
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ซาอุดีอาระเบีย 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ญี่ปุ่น 000000000000000000000000000000000000011000011000000000000000000000011
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เนปาล 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ปากีสถาน 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พม่า 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ฟิลิปปิน 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มาเลเซีย 000000000000000000000000000000000000000000000101000000000000000101101
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ลาว 000000000000000000000000000000000281026832571623156033011000000000191082533
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เวียดนาม 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ศรีลังกา 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สิงคโปร์ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อินเดีย 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อินโดนีเซีย 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ไม่ปรากฎสัญชาติ 000000000000000000000000000000000213011011235011000000000000000011246
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อื่นๆ 000000000000000000000000000000000011000000011000000000000000000000011
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ทั้งหมด 00000000000000000000000000000000038764250812637524206795839094313822211537127692430626053990659525883991657923583644600200000000075511162519176190882439443482
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อายุนอกเกณฑ์ 000000000000000000000000000000000317334316604316935106679329935266825964110467201082045307951242011301150221814275545690000000005870884514715155111931234823
 
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ไทย 011105710342091317269586137413042678410393803216177393162164326186191377175169344206224430135513182673154142296363773311748221196417224101101000000000426295428205774
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 กัมพูชา 000011000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000011
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เกาหลีใต้ 000000000000000011000000000000011000000000000000000000000000000000011
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จีน 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ซาอุดีอาระเบีย 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ญี่ปุ่น 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เนปาล 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปากีสถาน 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พม่า 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ฟิลิปปิน 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มาเลเซีย 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ลาว 000459145591453850522401111221315823000000000000000000000000000000000201737
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เวียดนาม 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ศรีลังกา 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สิงคโปร์ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อินเดีย 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อินโดนีเซีย 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ไม่ปรากฎสัญชาติ 000000101101011000000000011011033101000000101000000000000000000000235
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อื่นๆ 000202000202000000000000000000000000000000000000000000000000000000202
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ทั้งหมด 011106310402103319273592138213142696415397812221178399164166330186192378176171347208226434137013302700155142297363773311748222196418224101101000000000426297828425820
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อายุนอกเกณฑ์ 00041236377537933971879170214934774549315054609654984799774864729584454438884264588842837276656031088619411467181776013729921351222424625700000000061117393336927625
 
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ไทย 00084771015572692184871116928204422921944819620139718515133622018640618218436620921842712211159238013210824041175812517185130315000000000000000000000252222174739
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กัมพูชา 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เกาหลีใต้ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จีน 000000000000000101000000000000101000000000000000000000000000000000101
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ซาอุดีอาระเบีย 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ญี่ปุ่น 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เนปาล 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ปากีสถาน 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พม่า 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ฟิลิปปิน 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มาเลเซีย 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ลาว 0000223033251120110110000220111670110000000110000000000000000000004913
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เวียดนาม 000000000000000011000000000000011000000000000000000000000000000000011
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ศรีลังกา 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สิงคโปร์ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อินเดีย 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อินโดนีเซีย 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ไม่ปรากฎสัญชาติ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อื่นๆ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ทั้งหมด 00084771215592722184901119930204923022045019720340018515233722018640618218636820921942812231166238913210924141175812517185131316000000000000000000000252722274754
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อายุนอกเกณฑ์ 00024122746822622545146745291923625348927527655128324853128929758633733667332732164817471731347814313227514010524510085185383322705000000000000000000000259725055102
 
  รวม ไทย 0111904174436485864871073249022324722639612125141237879034731566240637778335735371041544285725762477505341574487864438274252807939494332828111933130712500426043986659025893987657623593643600200000000075521161619168245512939653947
  รวม กัมพูชา 000011000011000000000000000000000134000000134101000000000000000101246
  รวม เกาหลีใต้ 000000000000000011000000000000011000000000000000000000000000000000011
  รวม จีน 000000000000000101000000000000101000000000000000011000000000000011112
  รวม ซาอุดีอาระเบีย 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  รวม ญี่ปุ่น 000000000000000000000000000000000000011000011000000000000000000000011
  รวม เนปาล 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  รวม ปากีสถาน 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  รวม พม่า 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  รวม ฟิลิปปิน 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  รวม มาเลเซีย 000000000000000000000000000000000000000000000101000000000000000101101
  รวม ลาว 00047114488111964105162350111342241614302911268325717241560330110000000001910325183
  รวม เวียดนาม 000000000000000011000000000000011000000000000000000000000000000000011
  รวม ศรีลังกา 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  รวม สิงคโปร์ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  รวม อินเดีย 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  รวม อินโดนีเซีย 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  รวม ไม่ปรากฎสัญชาติ 0000001011010110000000000110110333140110113360110000000000000000114711
  รวม อื่นๆ 000202000202000000000000000000000011000000011000000000000000000000213
  รวม ทั้งหมด 0111910175236625914911082250122444745645617126241838179934931866740637878435835771541744586225932496508941634501866438294260808939524335828711944130962504026073992659925893991658023593644600300000000075551162719182245932946354056
  รวม อายุนอกเกณฑ์ 000653590124360556411691258115424127137071420780736151678172715087757691544782779156175377915324584449790813424364970733423368271053476367171471032311002213252047308151282013301550281816276045760000000005876885614732220412550947550