จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษาไทย ประเภท อ.3 ขวบอ.1อ.2รวมก่อนประถมป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6ปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ม.ปลายรวม ทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 000000000000000000000000000000000000000000000112000000000000000112112
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ 000000000000000000000000000000000000000000000101000000000000000101101
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เด็กถูกทอดทิ้ง 000000000000000000000000000000000131141014041811901122401100000000024620525
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เด็กเร่ร่อน 000000000000000000000000000000000202011000213011000000000000000011224
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ผลกระทบจากเอดส์ 000000000000000000000000000000000000112000112022011101000000000134246
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ชนกลุ่มน้อย 000000000000000000000000000000000000000000000000101011000000000112112
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ 0000000000000000000000000000000001120113034261122130220000000003477613
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เด็กยากจน 00000000000000000000000000000000030373350638727293029575829823186616887489565183131864287547391799270645051545235739020000000005208793813146139561750331459
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 000000000000000000000000000000000202110111811931132961519019140140000000004264873780
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กำพร้า 000000000000000000000000000000000474188414384616229410019424396396156915000000000395493133154287
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 00000000000000000000000000000000065501151210221320339080170111829101323151631000000000364783126127253
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อื่นๆ 00000000000000000000000000000000020200024355926356182533191044671110000000005310115479136215
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ทั้งหมด 00000000000000000000000000000000031783464664227993093589230653271633690429828188701927298449111846276446101632247441060000000005405822213627144471805032497
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อายุนอกเกณฑ์ 000000000000000000000000000000000317334316604316935106679329935266825964110467201082045307951242011301150221814275545690000000005870884514715155111931234823
 
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เด็กถูกทอดทิ้ง 000000112112314325000404841260624731000347011358000000000000000000000281341
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน 000000000000000202000000140143031901900000010110100000000000000000000020020
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เด็กเร่ร่อน 000000000000101000101000000000202000101000101000000000000000000000303
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผลกระทบจากเอดส์ 000000000000000000000000000101101101011202314000000000000000000000415
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ชนกลุ่มน้อย 000000000000000011000101000000112000000000000000000000000000000000112
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ 0000001011010110002023031010006170220000000220000000000000000000007310
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เด็กยากจน 000487447934790710150012771157243496588318489909841974111198320941138102721651031101220431070109021606305597912284221204425338303641304253557863760162369158233146100000000001838568463793416397
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 000000011011000000000011000000011000000000000000000000000000000000022
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 กำพร้า 000101121231538332659122739242953273158323365313768414586167202369710177162312214262854000000000000000000000226256482
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 00000071871812102211617141630151631221133232245978117848127411851319173600000000000000000000012399222
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อื่นๆ 00064100116511000437000112415371012122413720103137613301646000000000000000000000483381
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ทั้งหมด 000503462965822729155113251191251699392219151034102520591155103021851194107822721111106521761147116423116634628412918246231477366331697334267601946829177569158233146100000000001838568923834217265
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อายุนอกเกณฑ์ 00041236377537933971879170214934774549315054609654984799774864729584454438884264588842837276656031088619411467181776013729921351222424625700000000061117393336927625
 
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เด็กถูกทอดทิ้ง 000101000101000011011000000000022000000101101000000000000000000000224
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เด็กเร่ร่อน 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลกระทบจากเอดส์ 000000000000101101101000112000415000000303303000000000000000000000718
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ชนกลุ่มน้อย 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ 000000000000000000000000000000000000000101101000000000000000000000101
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เด็กยากจน 00036832669463257312051000899189966863713057767321508750682143281076615768087591567829782161146414358899918420739127222549723617340969260512970000000000000000000006333586212195
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 000000011011000000000000000000000000000000000000000000000000000000011
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กำพร้า 0001462071623212243108187411118191317308715371052511031125050226390000000000000000000007976155
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 0000001231231341453362911101323881625406550541514510515000000000000000000000364783
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อื่นๆ 0000001121120220110441230000331121300000000000000000000000000000000021315
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ทั้งหมด 00038333271564159312341024925194968065013307857421527765698146382679416208277801607840800164047234464918719020839828122650724217942171361313260000000000000000000006460600212462
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อายุนอกเกณฑ์ 00024122746822622545146745291923625348927527655128324853128929758633733667332732164817471731347814313227514010524510085185383322705000000000000000000000259725055102
 
  รวม เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 000000000000000000000000000000000000000000000112000000000000000112112
  รวม เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ 000000000000000000000000000000000000000000000101000000000000000101101
  รวม เด็กถูกทอดทิ้ง 0001011122133143360114048412606249331311444851622628011224011000000000246502070
  รวม เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน 000000000000000202000000140143031901900000010110100000000000000000000020020
  รวม เด็กเร่ร่อน 000000000000101000101000000000202202112000314011000000000000000011527
  รวม ผลกระทบจากเอดส์ 00000000000010110110100011210151610112350572902201110100000000013413619
  รวม ชนกลุ่มน้อย 000000000000000011000101000000112000000000000000101011000000000112224
  รวม เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ 00000010110101100020230310100061713401140454911221302200000000034715924
  รวม เด็กยากจน 00085577316281422128327052277205643331633152031531766171634821861166535261948179337411839177136101899187237711094610337212833442376172033339355768963522361271341030310930212331870288447541807272945361549236339120000000005226797613202287523129960051
  รวม เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 0000000220220000000000110000000112021101118119311329615190191401400000000042648731083
  รวม กำพร้า 00024174130316154481022235573133643839774550953944834452962192534725552107535911218203812613125724396396156915000000000395493438486924
  รวม ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 000000831183111313261210221719361725423224563130611221212437458132231538222951119102221111829101323151631000000000364783285273558
  รวม อื่นๆ 000641012376130224480442354153101313243715722103133141725651107825331910446711100000000053101154129182311
  รวม ทั้งหมด 00088679416801463132227852349211644651673157232451819176735861920172836482020187238921938184537831987196439511135710748221053614390375173446365070963641371773581070111270219711933299349261854278746411636248041160000000005423826013683298303239462224
  รวม อายุนอกเกณฑ์ 000653590124360556411691258115424127137071420780736151678172715087757691544782779156175377915324584449790813424364970733423368271053476367171471032311002213252047308151282013301550281816276045760000000005876885614732220412550947550