รายงานการบันทึกผลการเรียนปีการศึกษา 2561 ทั่วประเทศ ( วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  มีโรงเรียนที่ยืนยันแล้วจำนวน 22,384 โรงเรียน จากทั้งหมด 27,753 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 81 )
ลำดับ รหัสเขต สำนักงานเขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ยืนยันข้อมูลแล้ว ยังไม่ยืนยัน ร้อยละ
1 42020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 157 157 0 100
2 95020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 68 68 0 100
3 32020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 219 219 0 100
4 52030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 94 94 0 100
5 26010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 131 131 0 100
6 43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 159 159 0 100
7 94030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 67 67 0 100
8 57010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 104 104 0 100
9 72030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 128 128 0 100
10 17010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 99 99 0 100
11 67010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 146 146 0 100
12 86010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 112 112 0 100
13 96010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 148 148 0 100
14 56010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 85 85 0 100
15 57020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 171 171 0 100
16 46010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 174 174 0 100
17 65030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 164 164 0 100
18 64010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 134 134 0 100
19 83010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 49 49 0 100
20 71020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 101 101 0 100
21 42030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 108 108 0 100
22 39020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 105 105 0 100
23 46030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 199 199 0 100
24 53010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 173 173 0 100
25 52010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 116 116 0 100
26 36030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 192 192 0 100
27 23010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 111 111 0 100
28 30020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 176 176 0 100
29 33020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 181 181 0 100
30 70020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 147 147 0 100
31 61010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 86 86 0 100
32 80040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 134 134 0 100
33 11020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 71 71 0 100
34 51010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 132 132 0 100
35 54010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 121 121 0 100
36 20010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 82 82 0 100
37 40020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 208 208 0 100
38 20020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 112 112 0 100
39 60030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 201 201 0 100
40 84030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 157 157 0 100
41 80020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 202 202 0 100
42 74010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 103 103 0 100
43 19020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 139 139 0 100
44 51020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 81 81 0 100
45 50040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 109 109 0 100
46 40040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 176 176 0 100
47 39010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 214 214 0 100
48 44010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 197 197 0 100
49 77020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 89 89 0 100
50 76020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 124 124 0 100
51 96030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 75 75 0 100
52 58010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 134 134 0 100
53 60020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 150 150 0 100
54 56020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 137 137 0 100
55 55010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 194 194 0 100
56 11010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 72 72 0 100
57 65010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 120 120 0 100
58 49010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 246 246 0 100
59 46020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 171 171 0 100
60 96020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 117 117 0 100
61 86020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 121 121 0 100
62 66010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 136 136 0 100
63 20030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 81 81 0 100
64 38010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 214 214 0 100
65 25010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 121 121 0 100
66 40030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 186 186 0 100
67 76010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 93 93 0 100
68 62010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 204 204 0 100
69 32010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 292 291 1 99.66
70 41010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 225 224 1 99.56
71 34020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 217 216 1 99.54
72 31010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 202 201 1 99.50
73 47030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 182 181 1 99.45
74 30040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 181 180 1 99.45
75 70010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 176 175 1 99.43
76 91010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 159 158 1 99.37
77 67020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 156 155 1 99.36
78 27010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 145 144 1 99.31
79 52020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 143 142 1 99.30
80 50020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 142 141 1 99.30
81 72010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 135 134 1 99.26
82 34050000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 254 252 2 99.21
83 84010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 120 119 1 99.17
84 94020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 115 114 1 99.13
85 22020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 106 105 1 99.06
86 41030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 203 201 2 99.01
87 50060000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 99 98 1 98.99
88 48010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 262 259 3 98.85
89 33010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 258 255 3 98.84
90 60010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 164 162 2 98.78
91 16010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 162 160 2 98.77
92 34030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 209 206 3 98.56
93 72020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 136 134 2 98.53
94 77010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 121 119 2 98.35
95 93010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 117 115 2 98.29
96 81010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 211 207 4 98.10
97 34010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 249 244 5 97.99
98 41040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 146 143 3 97.95
99 34040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 142 139 3 97.89
100 71010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 138 135 3 97.83
101 47010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 175 171 4 97.71
102 30050000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 213 208 5 97.65
103 54020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 127 124 3 97.64
104 27020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 121 118 3 97.52
105 14020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 161 157 4 97.52
106 16020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 139 135 4 97.12
107 92020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 138 134 4 97.10
108 95030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 32 31 1 96.88
109 35020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 187 180 7 96.26
110 31030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 216 205 11 94.91
111 33040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 210 199 11 94.76
112 67030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 192 180 12 93.75
113 19010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 128 120 8 93.75
114 41020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 195 182 13 93.33
115 73010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 124 115 9 92.74
116 13020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 67 62 5 92.54
117 37010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 252 232 20 92.06
118 25020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 113 104 9 92.04
119 94010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 136 124 12 91.18
120 95010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 111 101 10 90.99
121 44030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 145 130 15 89.66
122 24010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 138 122 16 88.41
123 63010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 108 95 13 87.96
124 33030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 198 174 24 87.88
125 63020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 121 104 17 85.95
126 24020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 149 125 24 83.89
127 84020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 186 153 33 82.26
128 47020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 258 203 55 78.68
129 10010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 37 29 8 78.38
130 57030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 150 117 33 78.00
131 92010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 132 102 30 77.27
132 13010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 103 77 26 74.76
133 90030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 194 145 49 74.74
134 12020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 63 47 16 74.60
135 50010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 88 65 23 73.86
136 30030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 183 135 48 73.77
137 55020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 148 106 42 71.62
138 36010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 231 150 81 64.94
139 48020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 185 120 65 64.86
140 90010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 140 89 51 63.57
141 58020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 172 109 63 63.37
142 43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 107 66 41 61.68
143 12010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 32 19 13 59.38
144 82010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 149 88 61 59.06
145 30060000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 181 101 80 55.80
146 62020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 188 104 84 55.32
147 66020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 128 69 59 53.91
148 90020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 127 68 59 53.54
149 42010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 161 86 75 53.42
150 31020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 231 121 110 52.38
151 50050000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 100 51 49 51.00
152 65020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 130 66 64 50.77
153 73020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 121 60 61 49.59
154 21020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 87 42 45 48.28
155 32030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 233 106 127 45.49
156 57040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 146 66 80 45.21
157 64020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 168 74 94 44.05
158 44020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 223 98 125 43.95
159 93020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 114 46 68 40.35
160 53020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 78 30 48 38.46
161 40050000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 260 100 160 38.46
162 45020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 337 129 208 38.28
163 31040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 194 70 124 36.08
164 15010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 145 52 93 35.86
165 71040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 92 32 60 34.78
166 75010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 72 25 47 34.72
167 85010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 80 24 56 30.00
168 50030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 154 43 111 27.92
169 22010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 83 22 61 26.51
170 45030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 217 57 160 26.27
171 45010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 234 58 176 24.79
172 80010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 112 25 87 22.32
173 14010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 181 36 145 19.89
174 36020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 263 48 215 18.25
175 80030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 242 42 200 17.36
176 71030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 81 13 68 16.05
177 18010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 178 24 154 13.48
178 61020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 128 17 111 13.28
179 35010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 192 23 169 11.98
180 00100700 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 99 10 89 10.10
181 21010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 115 11 104 9.57
182 30070000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 228 21 207 9.21
183 40010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 158 14 144 8.86
184 30010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 143 11 132 7.69