รายงานการบันทึกผลการเรียนปีการศึกษา 2560 ทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (  มีโรงเรียนที่ยืนยันแล้วจำนวน 24,538 โรงเรียน จากทั้งหมด 27,657 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 89 )
ลำดับ รหัสเขต สำนักงานเขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ยืนยันข้อมูลแล้ว ยังไม่ยืนยัน ร้อยละ
1 16010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 162 162 0 100
2 95020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 68 68 0 100
3 32020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 219 219 0 100
4 52030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 94 94 0 100
5 26010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 131 131 0 100
6 21020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 87 87 0 100
7 43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 159 159 0 100
8 57010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 104 104 0 100
9 72030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 128 128 0 100
10 17010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 99 99 0 100
11 67010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 146 146 0 100
12 86010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 110 110 0 100
13 96010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 148 148 0 100
14 56010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 85 85 0 100
15 57020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 171 171 0 100
16 46010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 174 174 0 100
17 83010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 49 49 0 100
18 71020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 101 101 0 100
19 42030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 108 108 0 100
20 24010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 138 138 0 100
21 46030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 199 199 0 100
22 52010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 112 112 0 100
23 36030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 192 192 0 100
24 34040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 142 142 0 100
25 33020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 181 181 0 100
26 91010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 159 159 0 100
27 93010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 116 116 0 100
28 93020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 114 114 0 100
29 70020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 147 147 0 100
30 61010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 83 83 0 100
31 81010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 211 211 0 100
32 73020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 120 120 0 100
33 41020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 194 194 0 100
34 51010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 132 132 0 100
35 54010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 121 121 0 100
36 43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 107 107 0 100
37 20020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 112 112 0 100
38 60030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 199 199 0 100
39 80020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 202 202 0 100
40 74010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 103 103 0 100
41 19020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 135 135 0 100
42 51020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 81 81 0 100
43 24020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 149 149 0 100
44 50040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 109 109 0 100
45 52020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 143 143 0 100
46 48020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 185 185 0 100
47 40040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 176 176 0 100
48 33030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 198 198 0 100
49 39010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 214 214 0 100
50 44010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 197 197 0 100
51 44030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 145 145 0 100
52 54020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 127 127 0 100
53 77020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 89 89 0 100
54 73010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 124 124 0 100
55 76020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 123 123 0 100
56 96030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 75 75 0 100
57 58010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 132 132 0 100
58 11010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 72 72 0 100
59 65010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 120 120 0 100
60 63010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 108 108 0 100
61 30040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 181 181 0 100
62 49010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 246 246 0 100
63 50010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 88 88 0 100
64 32010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 292 292 0 100
65 96020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 117 117 0 100
66 86020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 121 121 0 100
67 72020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 136 136 0 100
68 20030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 81 81 0 100
69 12020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 63 63 0 100
70 22020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 106 106 0 100
71 12010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 32 32 0 100
72 13020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 67 67 0 100
73 31010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 202 202 0 100
74 53020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 76 76 0 100
75 38010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 214 214 0 100
76 50050000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 100 100 0 100
77 40030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 186 186 0 100
78 95010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 111 111 0 100
79 48010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 262 261 1 99.62
80 33010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 258 257 1 99.61
81 84020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 186 185 1 99.46
82 47030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 182 181 1 99.45
83 70010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 175 174 1 99.43
84 30020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 175 174 1 99.43
85 46020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 171 170 1 99.42
86 14020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 161 160 1 99.38
87 84030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 157 156 1 99.36
88 57030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 150 149 1 99.33
89 27010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 145 144 1 99.31
90 41040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 143 142 1 99.30
91 90010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 140 139 1 99.29
92 16020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 139 138 1 99.28
93 71010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 138 137 1 99.28
94 82010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 136 135 1 99.26
95 72010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 135 134 1 99.26
96 64010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 134 133 1 99.25
97 66010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 134 133 1 99.25
98 80040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 133 132 1 99.25
99 92010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 132 131 1 99.24
100 65020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 130 129 1 99.23
101 47020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 258 256 2 99.22
102 66020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 125 124 1 99.20
103 19010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 123 122 1 99.19
104 25010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 121 120 1 99.17
105 77010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 121 120 1 99.17
106 39020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 105 104 1 99.05
107 40020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 208 206 2 99.04
108 67030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 192 190 2 98.96
109 47010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 175 173 2 98.86
110 58020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 172 170 2 98.84
111 64020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 168 166 2 98.81
112 20010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 82 81 1 98.78
113 60010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 164 162 2 98.78
114 34020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 217 214 3 98.62
115 31030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 216 213 3 98.61
116 11020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 71 70 1 98.59
117 92020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 138 136 2 98.55
118 94030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 67 66 1 98.51
119 56020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 133 131 2 98.50
120 55010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 194 191 3 98.45
121 90020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 127 125 2 98.43
122 94020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 115 113 2 98.26
123 25020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 113 111 2 98.23
124 23010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 111 109 2 98.20
125 41010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 221 217 4 98.19
126 34030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 209 205 4 98.09
127 13010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 103 101 2 98.06
128 53010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 154 151 3 98.05
129 50060000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 99 97 2 97.98
130 55020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 148 145 3 97.97
131 34010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 242 237 5 97.93
132 85010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 79 77 2 97.47
133 60020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 150 146 4 97.33
134 10010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 37 36 1 97.30
135 45030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 217 211 6 97.24
136 95030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 32 31 1 96.88
137 67020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 156 151 5 96.79
138 30050000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 213 206 7 96.71
139 63020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 121 117 4 96.69
140 84010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 120 116 4 96.67
141 41030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 203 196 7 96.55
142 45010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 234 224 10 95.73
143 36010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 231 221 10 95.67
144 94010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 136 130 6 95.59
145 65030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 164 156 8 95.12
146 15010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 145 137 8 94.48
147 34050000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 254 239 15 94.09
148 62020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 184 172 12 93.48
149 90030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 193 178 15 92.23
150 37010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 252 232 20 92.06
151 27020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 121 106 15 87.60
152 33040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 210 182 28 86.67
153 35020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 187 154 33 82.35
154 57040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 146 117 29 80.14
155 50020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 142 99 43 69.72
156 50030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 154 107 47 69.48
157 18010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 178 122 56 68.54
158 30030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 183 121 62 66.12
159 31020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 231 150 81 64.94
160 40050000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 260 164 96 63.08
161 76010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 93 58 35 62.37
162 32030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 233 145 88 62.23
163 44020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 223 136 87 60.99
164 31040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 194 118 76 60.82
165 71040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 92 54 38 58.70
166 61020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 128 75 53 58.59
167 30060000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 181 104 77 57.46
168 80010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 112 63 49 56.25
169 14010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 181 91 90 50.28
170 45020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 334 159 175 47.60
171 36020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 263 125 138 47.53
172 22010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 83 39 44 46.99
173 42010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 161 75 86 46.58
174 80030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 242 98 144 40.50
175 75010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 72 24 48 33.33
176 71030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 81 24 57 29.63
177 21010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 115 28 87 24.35
178 30010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 143 28 115 19.58
179 40010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 158 30 128 18.99
180 35010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 192 35 157 18.23
181 00100700 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 99 15 84 15.15
182 30070000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 228 30 198 13.16
183 62010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 203 18 185 8.87
184 42020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 157 0 157 0.00